Nordhagen.info Arnolda Olaug Astrid Sara Ingrid Ella Sigvart-aner Anna-aner Arkiv
Arnolda Olaug Astrid Sara Ingrid Ella
Arkiv Anna-aner Sigvart-aner
Anna og Sigvart

Nordhagen.info

om Anna og Sigvart Nordhagens aner og etterkommere

SIGVART OLSEN NORDHAGEN
f. 13.09.1887, d. 14.10.1954

ANNA NORDHAGEN, f. Nordberg
f. 26.12.1893, d. 21.08.1966

Bildegalleri — Nordhagen:
Klikk på bildet for å åpne bildegalleriet

Bak: Olaug, Astrid, Sara, Arnolda — Foran: Ella, Sigvart, Anna, Ingrid
Sigvart og Anna giftet seg i Nes kirke den 21.11.1920 og fikk 6 døtre. Anna mistet et ufødt barn, kanskje før men sannsynligvis etter Astrid. De sa at de hadde mistet gutten. Paret var forholdsvis "gamle" da de inngikk ekteskapet (Sigvart var 33 og Anna 27). Ifølge yngstedatteren var forholdet slutt i en periode, men foreldrene fant tilbake til hverandre. Oppe i Sjøli var de litt skeptiske da Anna hadde funnet seg en kar fra Nordhagen, for broren Hans var kjent for å ty til flaska. Men Anna valgte "han som åt — ikke han som drakk". Det gir jo føringer for nålevende etterkom­mere og generasjoner etter oss! Det sies at naboene stadig prøvde å få Sigvart full og at de klarte det én gang. Da han kom hjem, ville han ha minstejenta på fanget, men hun ble redd og gjemte seg i skjørtene på mor. Dette ble en skjellsettende opplevelse og han drakk seg aldri full mer. Datteren Astrid poengterte i voksen alder at blant de seks søstrene var det tre som røkte og tre som drakk, men det var de samme tre (Astrid, Sara og Ingrid)... Et morsomt poeng er det også at ingen av søstrene flyttet ut av Nes-bygda (selv om det var hårfint for Sara, som bosatte seg inntil Blakergrensa), og at den eldste og yngste var bosatt på Nordhaga­toppen.

Sigvart var skogsarbeider. Han ble intervjuet av Trygve Tangerud i Glåmdalen sommeren 1954. Sigvart bygde våningshuset og alle uthusene på Nordhagen, også låven som ble revet og brent i 1971. Han var flink til å bygge, men brukte egne og "uortodokse" metoder. Han brukte uvanlig mye spiker, alt satt sammen. Når det gjaldt vedskålen, fant han på å bygge lemmen som gikk langs hele langveggen. Dermed kunne veden bare lempes rett inn, uten å gå inn døra. Han hadde også en plan om å forbinde huset, skålen og låven slik at man ikke behøvde å være nær bakken. Det er mulig at dette ikke var helt alvorlig ment, og det ble heller ikke noe av. (Kilde: Arthur Skårerhøgda, januar 1980). I dag er vår barndoms låve, skåle og stabbur borte, men noen minnestubber og Leifs kattehistorier kan du lese.

Nordhagen (også kalt Aas Østre) er et lite småbruk i Skogbygda, Nes i Akershus. Det ble solgt ut av slekta høsten 2018, og fordi Sigvart og Anna bare fikk døtre som giftet seg til andre slektsnavn, var det fare for at navnet Nordhagen skulle dø ut i slekta. En av etterkommerne har derfor endret slekts­navn til Nordhagen og tre andre har tatt Nordhagen som mellomnavn.

Takk til Erik, Einar og Leif (RIP) for slekts­granskning, og til alle som kommer med nødvendige oppdateringer (ingen nevnt og ingen glemt). God fornøyelse!